Margret Overdijk

De Dijk Over en verder

Sep 24

Veranderen in samenleving 3.0

geplaatst om 10:22 in categorie  Algemeen, EPA, GGZ, Innoveren, Zorg

Print Friendly

 

 

Een aantal jaren geleden maakte ik op basis van persoonlijke inzichten en ervaringen, het volgende verklaringsmodel:

naamloos-peggy

Het model geeft op de verticale as aan dat organisaties die gedomineerd worden door een cultuur waar politiek gedrag en macht de boventoon voeren staan tegenover organisaties waar een cultuur heerst die gedomineerd wordt door resultaatgericht veranderen. De horizontale as stelt de dominantie van beheersmatig gedrag tegenover gedrag waar vertrouwen en het autonoom laten presteren van professionals de boventoon voert binnen de organisatie. De combinatie van cultuur en gedrag leiden naar mijn idee tot vier typeringen van organisaties, de namen van de typeringen zijn niet bedoeld om mensen te beledigen, maar om mensen snel te laten begrijpen wat er bedoeld wordt met de typering. En zoals te zien is in de benamingen, heb ik ook een persoonlijke mening over de vier typeringen.

Ik ben me sinds ik dit model heb gemaakt, verder gaan verdiepen in het begrip resultaatgericht veranderen. Resultaatgericht veranderen is namelijk best lastig binnen organisaties. Een onderdeel van het probleem is, denk ik, dat organisaties vaak te veel in een keer willen veranderen, daardoor is het moeilijk om focus aan te brengen en te houden. Een ander probleem is dat als je veranderen als een losse activiteit ziet, het iedere keer opnieuw weerstanden oproept, men is het niet gewend, men was net zo lekker bezig en de processen en zorgpaden waren net goed beschreven. Mensen willen dan niet weer opnieuw beginnen aan het hele circus van nieuwe processen, nieuwe instructies, opnieuw de ondersteunende diensten mee zien te krijgen enz. Daarnaast zijn veel teams helemaal niet zo goed in het implementeren van grotere en kleinere veranderingen. En, last but not least, de verandering wordt niet echt ervaren als een verbetering of als een activiteit die waarde toevoegt aan de cliënten.

In mijn model is te zien dat naar mijn idee innovatie mogelijk wordt als organisaties veel meer gericht zijn op resultaatgericht veranderen in samenhang met leiderschap dat erop gericht is om professionals zoveel mogelijk autonomie en vertrouwen te geven. Dit leidt tot een organisatie die in staat is om zich beter aan te passen aan veranderingen in de samenleving. Deze organisaties zijn in staat om in een flow te komen van een continu veranderproces. Veranderen is een logisch onderdeel van de organisatie. De medewerkers binnen deze organisatie zijn continu in gesprek met elkaar en in onderhandeling over wat er goed gaat en wat er minder goed gaat en wat dit zegt over de waarden van de organisatie; doen wij nog wat we willen doen? Voegen we nog waarde toe? Door deze nieuwe cultuur kan een nieuw paradigma ontstaan in dit soort organisaties, er ontstaat voldoende kritische massa om veranderingen in de samenleving betekenis te geven en om de organisatie daaraan te verbinden.

Op dit moment is aan vele signalen binnen en buiten de zorg merkbaar dat er een nieuwe balans gevonden moet worden tussen de systeemwereld en de leefwereld. Een nieuwe balans tussen centraal en starre gereguleerde systemen en structuren naar een decentrale regulatie door mensen en initiatieven met meer flexibiliteit. Door nieuwe technologieën is er sprake van een machtsverschuiving in de zorg, patiënten/cliënten kunnen veel eenvoudiger aan informatie komen en zullen ook steeds beter in staat zijn om met behulp van technologie zelf een gedeelte van de diagnose te stellen of de monitoring van hun ziekte- of herstelproces in de gaten te houden. Hoe gaan zorgorganisaties reageren op dit nieuwe paradigma? Zullen organisaties in staat zijn om met vertrouwen en een gezonde verandercultuur te reageren op deze nieuwe samenleving? Ik denk dat het nodig is om goede zorg te blijven bieden, maar dat er veel moet veranderen om een nieuwe balans te vinden is mij wel duidelijk.

Laat een reactie achter

Wilt u deze berichten via de email?


Zoeken